info@chs-studio.com Biuro: +48 512 14 13 13          Produkcja: +48 536 14 13 13

Rodo

Polityka prywatności CHS STUDIO Sp. z o.o.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane „RODO”).kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

§1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych jest CHS Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ulicy A. Struga 23.

Kontakt do administratora danych:

e-mail: info@chs-studio.com

adres pocztowy: CHS Studio Sp. z o.o.
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz

§2. JAKIE DANE MUSISZ NAM PRZEKAZAĆ

Do wykonania zlecenia/zamówienia niezbędne są nam następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Twojej firmy, adres do korespondencji

 

§3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach ściśle związanych z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży towarów i usług.

Dane osobowe w szczególności będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres 30 lat do momentu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego
 2. w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 3. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zlecenia/zamówienia, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez wiadomości e-mail);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§4. TWOJE UPRAWNIENIA WOBEC CHS STUDIO:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu do jej danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO,
 • do sprostowania błędnych danych na mocy artykułu 16 RODO,
 • do usunięcia danych na mocy artykułu 17 RODO,
 • do ograniczenia przetwarzania na mocy artykułu 18 RODO,
 • do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych na mocy artykułu 21 RODO
 • do przenoszenia danych na mocy artykułu 20 RODO.

Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§5. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

§6. KOMU POWIERZAMY TWOJE DANE

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym w zakresie:

- obsługi IT,

- usług bankowych,

- usług kurierskich i transportowych,

- realizacji kampanii marketingowych w tym mailingowych przez firmę zewnętrzną,

- outsourcingu kadr i księgowości,

- usług archiwizacji lub niszczenia dokumentów i nośników informatycznych,

- usług hostingowych,

- usług ubezpieczania należności, faktoringu,

- usług prawniczych i windykacyjnych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia/zamówienia złożonego przez Ciebie, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zlecenia,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

§8. AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE

W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonujemy zautomatyzowanego profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.